กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "สาธิตรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 2"
ลงข่าวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558,10:15 น.  อ่านทั้งหมด 851 ครั้ง
 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "สาธิตรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 2"
 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกัน จึงมีการดำเนินการจัดทำโครงการ "สาธิตราชภัฏรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 2" 

โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 9  โรงเรียน ดังนี้
  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 638
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 14 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 787
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 4 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 147
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน Satit Summer Camp 2019 31 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 229
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน” 25 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 163
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5590
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559 10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3658
 ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด 16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2230
 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1847
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1715
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 4 7 4 3