โรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังอาคารเพื่อความปลอดภัย HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  17 สิงหาคม 2563  35 Views
โดยการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วบริเวณด้านหลังอคารเรียนประถมศึกษา (อาคาร 33) ให้ใช้งานได้ตามปกติปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และเพื่อโรงเรียนสาธิตฯ สามารถคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อโรงเรียนได้อย่างมีระบบ โดยที่จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 7
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.