โรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังอาคารเพื่อความปลอดภัย HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  17 สิงหาคม 2563  86 Views
โดยการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วบริเวณด้านหลังอคารเรียนประถมศึกษา (อาคาร 33) ให้ใช้งานได้ตามปกติปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และเพื่อโรงเรียนสาธิตฯ สามารถคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อโรงเรียนได้อย่างมีระบบ โดยที่จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 2 7 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.