การแข่งขันโครงการ ส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลงข่าวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559,09:06 น.  อ่านทั้งหมด 707 ครั้ง
 การแข่งขันโครงการ ส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559
 

          การแข่งขันโครงการ ส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้และตระหนักถึงการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย  ซึ่งสอดคล้องกับความประสงค์ของทางโรงเรียน  โดยการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี  โรงเรียนตระหนักว่าการประสานงานกับชุมชน มีความสำคัญอย่าง  การร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังนี้

-  การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๑๐  คน

          ๑. เด็กหญิงเปมิกา  บุษยะมา               ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๑
          ๒. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ฉิวเฉิด          ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๑
          ๓. เด็กชายปกป้อง  เงาเกาะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๒
          ๔. เด็กหญิงวิชญาพร  พันธุ์ดี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๒
          ๕. เด็กหญิงพิรดา  ใจเดี่ยว                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๒
          ๖. เด็กชายเจษฎา  ภักดีศิริ                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๑
          ๗. เด็กชายวงศพัทธ์  พิไชยแพทย์         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๑
          ๘. เด็กหญิงพิชญธิดา  แตมสำราญ        ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๑
          ๙. เด็กหญิงปุณยวีร์  อริยสัจกุล              ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๑
          ๑๐. เด็กชายชัชชน  ลิ้มพงษา                ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑

-  การประกวดมัคคุเทศก์น้อย  (พูดภาษาโคราช)  จำนวน  ๒  คน

          ๑. เด็กชายลัญฉกร  พุทธานุ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔/๑
          ๒.  เด็กหญิงปรียา  เต้นปักษี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖/๒

โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

          ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓  

           ๒. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดมัคคุเทศก์น้อย (พูดภาษาโคราช) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง  ระดับประถมศึกษา เรื่อง  เต่าเจ้าปัญญา

 

 
 
การประกวดมัคคุเทศก์น้อย  (พูดภาษาโคราช) 
 
 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่าน  ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา  
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การแข่งขันฟุตบอล Titan Cup 2016 26 เม.ย. 2560 ผู้เข้าชม: 1010
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2559 15 ส.ค. 2559 ผู้เข้าชม: 866
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5  18 พ.ค. 2559 ผู้เข้าชม: 1588
เตรียมตัวเพื่อเปิดเทอมอย่างมี "ความสุข" 9 พ.ค. 2559 ผู้เข้าชม: 2864
“ กีฬาสานสายใย สายสัมพันธ์ สาธิตสปอร์ตเดย์ 2015 ”  5 พ.ย. 2558 ผู้เข้าชม: 6324
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
 สุขศึกษาและพลศึกษาสำคัญอย่างไร? 8 ต.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 26518
 “ กีฬาสานสายใย สายสัมพันธ์ สาธิตสปอร์ตเดย์ 2015 ”  5 พ.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 6324
 เคล็ดลับเรียนเก่ง 31 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 4431
 เตรียมตัวเพื่อเปิดเทอมอย่างมี "ความสุข" 9 พ.ค. 2559 ผู้เข้ามชม: 2864
 11 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กช่วงปิดเทอม 31 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 2410
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 4 7 4 8