Tabbed Content
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินรถรับส่งนักเรียนในวันเปิดภาคการศึกษา 2563
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปจนถึงด้านข้างของอาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับแล...
: 26 มิถุนายน 2563 |  : 19
ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน สามารถดาวน์โหลด หรืออ่านเอกสาร “คู่มือผู้ปกครอ...
: 26 มิถุนายน 2563 |  : 127
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> ขั...
: 26 มิถุนายน 2563 |  : 115
ขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งเลื่อน “วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีก...
: 26 มิถุนายน 2563 |  : 111
 
ดูเพิ่มเติม  
 

25 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมโรงเรียน
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปจนถึงด้านข้างของอาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับแล...
โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2563, 17:03 น. 
13 มีนาคม 2563 กิจกรรมรับสัมฤธิบัตร ปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563, 14:18 น. 
2 มีนาคม 2562 กิจกรรมศิลป์วิศิษฏ์สาธิตโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี...
25 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563, 13:27 น. 
22 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพบรรยากาศการจับสลากนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563, 13:26 น. 
 
ดูเพิ่มเติม  
 

Tabbed Content
ฉบับที่ 90 / ปีการศึกษา 2562 ก.พ. - มี.ค. 2563
ฉบับที่ 89 / ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2563
ฉบับที่ 88 / ปีการศึกษา 2562 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ 87 / ปีการศึกษา 2562 พฤศจิกายน 2562
ดูเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 14 / ปีการศึกษา 2562 พ.ค.-ต.ค.62
ฉบับที่ 13 / ปีการศึกษา 2561 พ.ย.61-มี.ค.62
ฉบับที่ 12 / ปีการศึกษา 2561 พ.ค.-ต.ค. 61
ฉบับที่ 11 / ปีการศึกษา 2560 พ.ย. 60-มี.ค. 61
ดูเพิ่มเติม  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
 สาธิตสาร
 จดหมายข่าว
 ติอต่อโรงเรียน
 เพลงมาร์ชสาธิต
 
เว็บไซต์แนะนำ
» มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
» คณะครุศาสตร์
» ห้องสมุด NRRU
» พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
» พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


FULL SCREEN  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 5 2 1 4
   COPYRIGHT © 2019. POWERED BY KRUDOOK | TEACHER COMPUTER SATITNRRU.