Tabbed Content

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปก...
: 27 เมษายน 2564 |  : 68
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จากวันที่ 26...
: 22 เมษายน 2564 |  : 46
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...
: 12 เมษายน 2564 |  : 58
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปร...
: 8 เมษายน 2564 |  : 87
 
ดูเพิ่มเติม  
 

9 เมษายน 2564 กิจกรรมวันสงกรานต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปก...
โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2564, 15:30 น. 
8 เมษายน 2564 กิจกรรมรับสัมฤทธิบัตร นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563...
9 เมษายน 2564 กิจกรรมวันสงกรานต์
โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2564, 13:52 น. 
25 มีนาคม 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร...
9 เมษายน 2564 กิจกรรมวันสงกรานต์
โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2564, 14:19 น. 
9 มีนาคม 2564 ทัศนศึกษา ณ สวนเกษตรผสมผสาน "กองพันย่าโม" ระดับอนุบาล 2
9 เมษายน 2564 กิจกรรมวันสงกรานต์
โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2564, 14:32 น. 
 
ดูเพิ่มเติม  
 

Tabbed Content
ฉบับที่ 97 / ปีการศึกษา 2563 ก.พ.-มี.ค. 64
ฉบับที่ 96 / ปีการศึกษา 2563 มกราคม 2564
ฉบับที่ 95 / ปีการศึกษา 2563 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 94 / ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 2563
ดูเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 15-16 / ปีการศึกษา 2563 ก.ค.-พ.ย. 2563
ฉบับที่ 14 / ปีการศึกษา 2562 พ.ค.-ต.ค.62
ฉบับที่ 13 / ปีการศึกษา 2561 พ.ย.61-มี.ค.62
ฉบับที่ 12 / ปีการศึกษา 2561 พ.ค.-ต.ค. 61
ดูเพิ่มเติม  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
 สาธิตสาร
 จดหมายข่าว
 งานฝ่ายปกครอง
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ติอต่อโรงเรียน
 เพลงมาร์ชสาธิต
 
เว็บไซต์แนะนำ
» มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
» คณะครุศาสตร์
» ห้องสมุด NRRU
» พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
» พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


FULL SCREEN  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 5 1 4
   COPYRIGHT © 2019. POWERED BY KRUDOOK | TEACHER COMPUTER SATITNRRU.