Tabbed Content
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
: 9 มกราคม 2563 |  : 1060
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
: 9 มกราคม 2563 |  : 152
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 ...
: 9 มกราคม 2563 |  : 741
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
: 9 มกราคม 2563 |  : 935
 
ดูเพิ่มเติม  
 

11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ปีการศึกษา 2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563, 11:38 น. 
14 ก.พ. 63 ทัศนศึกษาศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ท้องฟ้าจำลอง)
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563, 16:46 น. 
5 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา ประ...
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563, 14:37 น. 
11 มกราคม 2562 กิจกรรมร้อยดวงจิต สาธิตวันเด็ก Colorful
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2563, 15:54 น. 
 
ดูเพิ่มเติม  
 

Tabbed Content
ฉบับที่ 89 / ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2563
ฉบับที่ 88 / ปีการศึกษา 2562 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ 87 / ปีการศึกษา 2562 พฤศจิกายน 2562
ฉบับที่ 86 / ปีการศึกษา 2562 กันยายน 2562
ดูเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 14 / ปีการศึกษา 2562 พ.ค.-ต.ค.62
ฉบับที่ 13 / ปีการศึกษา 2561 พ.ย.61-มี.ค.62
ฉบับที่ 12 / ปีการศึกษา 2561 พ.ค.-ต.ค. 61
ฉบับที่ 11 / ปีการศึกษา 2560 พ.ย. 60-มี.ค. 61
ดูเพิ่มเติม  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
 สาธิตสาร
 จดหมายข่าว
 ติอต่อโรงเรียน
 เพลงมาร์ชสาธิต
 
เว็บไซต์แนะนำ
» มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
» คณะครุศาสตร์
» ห้องสมุด NRRU
» พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
» พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


FULL SCREEN  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 4 2 7 6
   COPYRIGHT © 2019. POWERED BY KRUDOOK | TEACHER COMPUTER SATITNRRU.