Coin Slider: jQuery Image Slider Plugin with Unique Effects

Full Screen
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าชม : 638 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานตัวและชำระค่าบำรุงการ...
วันที่ลงบทความ 22 ก.พ. 2562, 12:24 น. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าชม : 787 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ลงบทความ 14 ก.พ. 2562, 11:18 น. 
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562
เข้าชม : 147 คน
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้...
วันที่ลงบทความ 4 ก.พ. 2562, 09:54 น. 
  
 


19 มิถุนายน 2562 กิจกรรมซ้อมหนีไฟอาคารเรียนปฐมวัย และประถมศึกษา
19 มิ.ย. 2562, 16:18 น. 
10 มิถุนายน 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตก... 
 
24 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใ... 
 

   21 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจากรายการดาวินชี่ เด็กถอดรหัส  
   28 เมษายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
   11 เมษายน 2562 กิจกรรมวันสงกรานต์  
   10 เมษายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย  
    04 เมษายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย  
 
   
 
ฉบับที่ 82
ปีการศึกษา 2562
ประจำเดือน
มีนาคม 2562
ฉบับที่ 81
ปีการศึกษา 2562
ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
 
  
 
 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 4 7 4 3