Tabbed Content
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม...
: 25 สิงหาคม 2565 |  : 61
ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรีย...
: 26 เมษายน 2565 |  : 263
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็...
: 5 เมษายน 2565 |  : 627
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสม
: 7 มีนาคม 2565 |  : 845
 
ดูเพิ่มเติม  
 

12 กันยายน 2565 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี Midyear Camp 2022 ระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม...
โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2565, 13:13 น. 
7 กันยายน 2565 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับปฐมวัย
12 กันยายน 2565 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
โพสต์เมื่อ 7 กันยายน 2565, 16:35 น. 
9 กันยายน 2565 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
12 กันยายน 2565 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2565, 11:47 น. 
24 สิงหาคม 2565 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
12 กันยายน 2565 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2565, 11:48 น. 
 
ดูเพิ่มเติม  
 

Tabbed Content
ฉบับที่ 97 / ปีการศึกษา 2563 ก.พ.-มี.ค. 64
ฉบับที่ 96 / ปีการศึกษา 2563 มกราคม 2564
ฉบับที่ 95 / ปีการศึกษา 2563 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 94 / ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 2563
ดูเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 18 / ปีการศึกษา 2564 ธ.ค. 64 - เม.ย. 65
ฉบับที่ 17 / ปีการศึกษา 2563 ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
ฉบับที่ 15-16 / ปีการศึกษา 2563 ก.ค.-พ.ย. 2563
ฉบับที่ 14 / ปีการศึกษา 2562 พ.ค.-ต.ค.62
ดูเพิ่มเติม  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
 สาธิตสาร
 จดหมายข่าว
 งานฝ่ายปกครอง
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ติอต่อโรงเรียน
 เพลงมาร์ชสาธิต
 
เว็บไซต์แนะนำ
» มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
» คณะครุศาสตร์
» ห้องสมุด NRRU
» พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
» พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ปฏิทินกิจกรรม


FULL SCREEN  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 1 8 5 5
   COPYRIGHT © 2019. POWERED BY KRUDOOK | TEACHER COMPUTER SATITNRRU.