Tabbed Content
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับประถมศึกษา รอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับประถมศึกษา รอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีกา...
: 10 กุมภาพันธ์ 2566 |  : 325
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
[ประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการ...
: 27 มกราคม 2566 |  : 514
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบ Satit Nrru Open House 2023
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษ...
: 12 มกราคม 2566 |  : 866
!!! ประกาศ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา !!!
ประกาศ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม...
: 17 พฤศจิกายน 2565 |  : 983
 
ดูเพิ่มเติม  
 

16 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย และทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับประถมศึกษา รอบรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีกา...
โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2566, 16:17 น. 
3 มีนาคม 2566 กิจกรรมวันมาฆบูชา
16 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตร
โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2566, 11:39 น. 
1 มีนาคม 2566 กิจกรรมศิลป์วิศิษฏ์สาธิตโคราช
16 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตร
โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2566, 11:38 น. 
24 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมตลาดนัดสาธิตฯ
16 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตร
โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566, 16:52 น. 
 
ดูเพิ่มเติม  
 

Tabbed Content
ฉบับที่ 97 / ปีการศึกษา 2563 ก.พ.-มี.ค. 64
ฉบับที่ 96 / ปีการศึกษา 2563 มกราคม 2564
ฉบับที่ 95 / ปีการศึกษา 2563 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 94 / ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 2563
ดูเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 18 / ปีการศึกษา 2564 ธ.ค. 64 - เม.ย. 65
ฉบับที่ 17 / ปีการศึกษา 2563 ธ.ค. 63 - เม.ย. 64
ฉบับที่ 15-16 / ปีการศึกษา 2563 ก.ค.-พ.ย. 2563
ฉบับที่ 14 / ปีการศึกษา 2562 พ.ค.-ต.ค.62
ดูเพิ่มเติม  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
 สาธิตสาร
 จดหมายข่าว
 งานฝ่ายปกครอง
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ติอต่อโรงเรียน
 เพลงมาร์ชสาธิต
 เกมการศึกษาเด็กปฐมวัย
 
เว็บไซต์แนะนำ
» มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
» คณะครุศาสตร์
» ห้องสมุด NRRU
» พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
» พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ปฏิทินกิจกรรม


FULL SCREEN  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 4 1 1 3
   COPYRIGHT © 2019. POWERED BY KRUDOOK | TEACHER COMPUTER SATITNRRU.