ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
: 31 ก.ค 2564 |  : 58
ขยายระยะเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปรับเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอนตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
: 11 ก.ค 2564 |  : 79
แจ้งขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แจ้งขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
: 27 มิ.ย. 2564 |  : 91
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
: 10 มิ.ย. 2564 |  : 138
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส รอบที่ 2
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2564
: 24 พ.ค. 2564 |  : 257
แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตฯ แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2564
: 21 พ.ค. 2564 |  : 176
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
: 27 เม.ย. 2564 |  : 185
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จากวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
: 22 เม.ย. 2564 |  : 120
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
: 12 เม.ย. 2564 |  : 100
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศด้านล่าง / โทร. 044-341-367
: 8 เม.ย. 2564 |  : 127
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา
: 23 ก.พ. 2564 |  : 505
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
: 17 ก.พ. 2564 |  : 363
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
Qualifications of foreign teacher to work at The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University: 1. Native English speaker from Europe, Australia, North America, New Zealand. 2. Male
: 11 ก.พ. 2564 |  : 193
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: 30 ม.ค. 2564 |  : 708
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
: 29 ม.ค. 2564 |  : 354
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
: 26 ม.ค. 2564 |  : 288
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2563
: 23 ม.ค. 2564 |  : 173
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตฯ 2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน..สาธิตฯ 2564(SATIT NRRU OPEN HOUSE 2021)
: 23 ม.ค. 2564 |  : 193
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ
เนื่องด้วยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 7.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ
: 22 ม.ค. 2564 |  : 98
กำหนดการเปิดบ้านสาธิตฯ 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เปิดบ้าน..สาธิตฯ 2564
: 22 ม.ค. 2564 |  : 303
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง ปิดโรงเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง ปิดโรงเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
: 5 ม.ค. 2564 |  : 174
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
: 2 ม.ค. 2564 |  : 142

  หน้า 1 / 3 |  1 [2] [3]  (ทั้งหมด : 48 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 8 4 4 9
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.