ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้าเรียน สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Satit Open House ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้าเรียน สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Satit Open House ประจำปี 2565
: 25 ม.ค. 2565 |  : 79
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ Native English Speaker จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ Native English Speaker จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat Universi
: 17 ม.ค. 2565 |  : 50
หยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ)
หยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (กรณีพิเศษ) โดยโรงเรียนจะหยุดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เป็นเวลา 5 วัน
: 7 ม.ค. 2565 |  : 65
ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูเข้า - ออก บริเวณประตู ๑ (ฝั่งปฐมวัย)
ขอประชาสัมพันธ์การปิดประตูเข้า - ออก บริเวณประตู ๑ (ฝั่งปฐมวัย)
: 26 ธ.ค. 2564 |  : 53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนสาธิต รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น
: 10 ธ.ค. 2564 |  : 90
Announcement of The Selection reasult for the Recruitment of Teachers (Foreigner)
Announcement of The Selection reasult for the Recruitment of Teachers (Foreigner)
: 24 พ.ย. 2564 |  : 58
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อโรงเรียนสาธิตฯ โดยผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้จากทาง เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตฯ และ Facebook Page เว็บไซต์: www.satit.nrru.ac.th Faceb
: 10 พ.ย. 2564 |  : 125
อนุญาตให้โรงเรียนสาธิตฯเปิดเรียน
อนุญาตเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
: 29 ต.ค. 2564 |  : 113
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิต รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
: 26 ต.ค. 2564 |  : 144
มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
: 26 ต.ค. 2564 |  : 82
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยที่พักการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยที่พักการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
: 10 ต.ค. 2564 |  : 213
ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
: 31 ก.ค 2564 |  : 140
ขยายระยะเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปรับเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอนตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
: 11 ก.ค 2564 |  : 163
แจ้งขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แจ้งขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
: 27 มิ.ย. 2564 |  : 154
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
: 10 มิ.ย. 2564 |  : 211
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส รอบที่ 2
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2564
: 24 พ.ค. 2564 |  : 357
แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตฯ แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2564
: 21 พ.ค. 2564 |  : 217
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
: 27 เม.ย. 2564 |  : 237
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จากวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
: 22 เม.ย. 2564 |  : 156
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
: 12 เม.ย. 2564 |  : 136
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศด้านล่าง / โทร. 044-341-367
: 8 เม.ย. 2564 |  : 167
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา
: 23 ก.พ. 2564 |  : 631

  หน้า 1 / 3 |  1 [2] [3]  (ทั้งหมด : 59 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 9 5 8 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.