ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
: 27 เม.ย. 2564 |  : 68
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จากวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
: 22 เม.ย. 2564 |  : 47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
: 12 เม.ย. 2564 |  : 59
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศด้านล่าง / โทร. 044-341-367
: 8 เม.ย. 2564 |  : 87
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา
: 23 ก.พ. 2564 |  : 408
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
: 17 ก.พ. 2564 |  : 258
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
Qualifications of foreign teacher to work at The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University: 1. Native English speaker from Europe, Australia, North America, New Zealand. 2. Male
: 11 ก.พ. 2564 |  : 121
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: 30 ม.ค. 2564 |  : 603
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
: 29 ม.ค. 2564 |  : 298
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ (ระดับปฐมวัย) และการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนภายในกิจกรรม Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
: 26 ม.ค. 2564 |  : 241
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2563
: 23 ม.ค. 2564 |  : 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตฯ 2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน..สาธิตฯ 2564(SATIT NRRU OPEN HOUSE 2021)
: 23 ม.ค. 2564 |  : 146
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ
เนื่องด้วยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 7.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ
: 22 ม.ค. 2564 |  : 48
กำหนดการเปิดบ้านสาธิตฯ 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เปิดบ้าน..สาธิตฯ 2564
: 22 ม.ค. 2564 |  : 196
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง ปิดโรงเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง ปิดโรงเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
: 5 ม.ค. 2564 |  : 132
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
: 2 ม.ค. 2564 |  : 88
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา
: 25 ธ.ค. 2563 |  : 73
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
: 25 ธ.ค. 2563 |  : 80
เปิดบ้าน...สาธิตฯ วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา 08.00-15.30 น.
เปิดบ้าน...สาธิตฯ วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา 08.00-15.30 น.
: 21 ธ.ค. 2563 |  : 363
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศดังแนบ The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Is in need of 1 Qualified native English Speaking teacher
: 15 พ.ย. 2563 |  : 104
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
: 5 พ.ย. 2563 |  : 112
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศดังแนบ The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Is in need of 1 Qualified native English Speaking teacher
: 5 ต.ค. 2563 |  : 176

  หน้า 1 / 2 |  1 [2]  (ทั้งหมด : 42 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 5 1 7
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.