ภาพกิจกรรม HOME > GALLERY    ค้นหา   
  
4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันพ่อ
: 4 ธันวาคม 2563, 13:28 น.

30 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
: 30 พฤศจิกายน 2563, 10:09 น.

27 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:23 น.

25-26 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมการจัดการสอบแบบ Coding
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:20 น.

24 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะสมอง EF
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:25 น.

23 พฤศจิกายน 2563 คณะครูอบรม Team Building
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:24 น.

4 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับปฐมวัย
: 6 พฤศจิกายน 2563, 15:20 น.

6 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ
: 6 พฤศจิกายน 2563, 14:41 น.

5 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลกิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
: 5 พฤศจิกายน 2563, 11:14 น.

30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมลอยกระทง
: 30 ตุลาคม 2563, 10:11 น.

28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
: 28 ตุลาคม 2563, 09:58 น.

27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
: 27 ตุลาคม 2563, 10:33 น.

26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
: 26 ตุลาคม 2563, 09:51 น.

16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมกีฬาสี
: 16 ตุลาคม 2563, 17:59 น.

7 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสนุกกับวิทยากรท้องถิ่น ระดับนุบาลปีที่ 1
: 7 ตุลาคม 2563, 17:02 น.

22 กันยายน 2563 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ ระดับอนุบาล 2
: 22 กันยายน 2563, 15:51 น.

15 กันยายน 2563 ทัศนศึกษาสวนผีเสื้อ ระดับ ป.1
: 16 กันยายน 2563, 16:19 น.

16 กันยายน 2563 ทัศนศึกษาสวนผีเสื้อ ระดับ ป.2
: 16 กันยายน 2563, 16:14 น.

11 กันยายน 2563 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ ระดับประถมปลาย
: 11 กันยายน 2563, 17:02 น.

30 สิงหาคม 2563 มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
: 31 สิงหาคม 2563, 15:20 น.

22 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
: 31 สิงหาคม 2563, 15:18 น.

27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
: 27 สิงหาคม 2563, 14:18 น.

  หน้า 1 / 4 |  1 [2] [3] [4]  (ทั้งหมด : 76 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.