ภาพกิจกรรม HOME > GALLERY    ค้นหา   
  
1 มีนาคม 2564 กิจกรรมศิลป์วิศิษฏ์สาธิตโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
: 1 มีนาคม 2564, 12:15 น.

23 กุมภาพันธ์ 2564 ทัศนศึกษา ณ สวนเกษตรผสมผสาน "กองพันย่าโม" ระดับประถมปลาย
: 23 กุมภาพันธ์ 2564, 13:43 น.

20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพบรรยากาศการจับสลาก และทดสอบนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2564
: 20 กุมภาพันธ์ 2564, 11:18 น.

19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียสาธิตฯ
: 19 กุมภาพันธ์ 2564, 14:17 น.

18 กุมภาพันธ์ 2564 NRRU Green Energy ราชภัฏประหยัดพลังงาน
: 19 กุมภาพันธ์ 2564, 14:14 น.

8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนปีการศึกษา 2564
: 11 กุมภาพันธ์ 2564, 16:10 น.

29 มกราคม 2564 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมต้น
: 29 มกราคม 2564, 15:03 น.

28 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศการทดสอบและสัมภาษณ์นักเรียนระดับประถมศึกษา โครงการ Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
: 28 มกราคม 2564, 13:25 น.

27 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย โครงการ Open House ประจำปี พ.ศ. 2564
: 27 มกราคม 2564, 14:42 น.

25 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตฯ 2564
: 25 มกราคม 2564, 16:28 น.

24 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
: 24 ธันวาคม 2563, 16:34 น.

4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันพ่อ
: 4 ธันวาคม 2563, 13:28 น.

30 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
: 30 พฤศจิกายน 2563, 10:09 น.

27 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:23 น.

25-26 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมการจัดการสอบแบบ Coding
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:20 น.

24 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะสมอง EF
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:25 น.

23 พฤศจิกายน 2563 คณะครูอบรม Team Building
: 28 พฤศจิกายน 2563, 15:24 น.

4 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับปฐมวัย
: 6 พฤศจิกายน 2563, 15:20 น.

6 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ
: 6 พฤศจิกายน 2563, 14:41 น.

5 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลกิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
: 5 พฤศจิกายน 2563, 11:14 น.

30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมลอยกระทง
: 30 ตุลาคม 2563, 10:11 น.

28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
: 28 ตุลาคม 2563, 09:58 น.

  หน้า 1 / 4 |  1 [2] [3] [4]  (ทั้งหมด : 87 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 9 0 2
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.