ติดต่อโรงเรียน HOME > Contact    


ภาพขนาดใหญ่
  ที่อยู่โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๔-๓๔๑๓๖๗
โทรสาร : ๐๔๔-๓๔๑๓๖๗
E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.satit.nrru.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 4
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.