ข่าวสารและกิจกรรม HOME > NEWS    

ค้นหา      ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
: 3 ต.ค. 2563 |  : 105
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี ผอ.โรงเรียนฯ และ อ.สมบุญ พุทธบุตร รองผอ.ฯ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
: 5 ก.ย. 2563 |  : 123
มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
ขอบคุณคุณครู สมบูรณ์ สุรินทร์จันท์ และขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องและโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ที่ช่วยเป็นตัวแทนส่งต่อน้ำใจไปยังน้องๆทุกคน
: 2 ก.ย. 2563 |  : 149
30 สิงหาคม 2563 มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมมอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน" ให้กับโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รับมอบโดยคุณครูสมบูรณ์ สุ
: 31 ส.ค. 2563 |  : 119
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคชุดนักเรียน เสื้อผ้า ของเล่น สิ่งของอื่นๆ
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคชุดนักเรียน เสื้อผ้า ของเล่น สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ขาดโอกาส ทั้งนี้สามารถนำมาบริจาคได้ที่กล
: 23 ส.ค. 2563 |  : 112
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดปิดประตูโรงเรียนประจำวัน
โรงเรียนสาธิตฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดปิดประตูโรงเรียนประจำวัน โดย ช่วงเช้า เวลา 07:00 น. - 08:30 น. ช่วงเย็น เวลา 15:30 น. - 18:00 น. ตลอดวันสามารถเข้าติดต่อภายในโรงเรียนผ่านทาง "ประตูเล็
: 20 ส.ค. 2563 |  : 92
โรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วด้านหลังอาคารเพื่อความปลอดภัย
โดยการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมประตูรั้วบริเวณด้านหลังอคารเรียนประถมศึกษา (อาคาร 33) ให้ใใช้งานได้ตามปกติปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
: 17 ส.ค. 2563 |  : 104
การบริการจราจรเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัย
โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้ รปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรรับส่งนักเรียนบริเวณฝั่งอาคารปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกคร
: 17 ส.ค. 2563 |  : 86
ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
: 3 ส.ค. 2563 |  : 291
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินรถรับส่งนักเรียนในวันเปิดภาคการศึกษา 2563
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ไปจนถึงด้านข้างของอาคารประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2563 นี้ จึงขอปร
: 26 มิ.ย. 2563 |  : 157
ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน สามารถดาวน์โหลด หรืออ่านเอกสาร “คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563” ได้ที่บทความด้านล่างนี้
: 11 มิ.ย. 2563 |  : 422
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> ขั้นตอนในการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
: 27 พ.ค. 2563 |  : 215
ขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งเลื่อน “วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563” ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทราบอีก
: 24 เม.ย. 2563 |  : 228
ขอเลื่อนการรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งเลื่อนการรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยทางโรงเรียนจะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง
: 23 เม.ย. 2563 |  : 311
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
: 9 ม.ค. 2563 |  : 2251
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว
: 3 ม.ค. 2563 |  : 457
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน”
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน”
: 25 ม.ค. 2562 |  : 410
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: 7 ม.ค. 2562 |  : 1114
กิจกรรมเปิดธนาคารขยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องจากปัจจุบันสภานักเรียนได้มองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยของนักเรียนภายในโรงเรียน ดังนั้นสภานักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยขึ้น ซึ่งในครั้งแร
: 2 ม.ค. 2562 |  : 468
การเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
การเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พล
: 2 ม.ค. 2562 |  : 181

  หน้า 2 / 2 |  [1] 2  (ทั้งหมด : 42 รายการ)

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 5 1 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.