แบบฟอร์ม / เอกสารต่าง ๆ

ค้นหา      


  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 13-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะก...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะก...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะก...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกร...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะก...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะก...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกร...    
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1044/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงกา...    
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 577/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติง...    
  คำสั่งคณะครุศาสตร์ เลขที่ 33/2561 เรื่อง ให้คณะผู้บริหารและครูไปราชการ จังหวัดกร...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 92/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่...    
  คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 531/2560 ให้คณะ ครูนักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 89/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคริสต์มาส ปร...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 88/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 87/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธ...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 85/2560 แต่งตั้งครูนิเทศทั่วไปและครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝ...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 84/2560 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 82/2560 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์วันเสาร์...    
  คำสั่งโรงเรียนสาธิตฯ ที่ 79/2560 แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานกิจกรรมวันลอยกระทง ป...    

  หน้า 1 / 6 |  1 [2] [3] [4] [5] [6]  (ทั้งหมด : 105 รายการ)

 NAVIGATION BAR
 
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5590
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559  10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3658
  ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด  16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2230
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1847
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1715
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  13 ม.ค. 2560 ผู้เข้ามชม: 1636
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ม.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 1575
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากและสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1420
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1342
  แข่งศิลปหัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  28 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 1150
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 4 7 4 5