ภาพกิจกรรม

ค้นหา      


19 มิถุนายน 2562 กิจกรรมซ้อมหนีไฟอาคารเรียนปฐมวัย และประถมศึกษา
19 มิถุนายน 2562 กิจกรรมซ้อมหนีไฟอาคารเรียนปฐมวัย และประถมศึกษา
 วันที่ลงข่าว 19 มิ.ย. 2562 
 เข้าชม : 1 คน
อ่านต่อ >

8 ธ.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร ระดับอนุบาล 2
13 ธ.ค. 2559, 15:24 น.
8 ธ.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร ระดับอนุบาล 2
 เข้าชม : 1 คน
2 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อ
2 ธ.ค. 2559, 15:31 น.
2 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อ
 เข้าชม : 1 คน
21-25 พ.ย. 59 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
28 พ.ย. 2559, 14:30 น.
21-25 พ.ย. 59 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน
14-18 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย
28 พ.ย. 2559, 14:27 น.
14-18 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน
8-9, 14 พ.ย. 59 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28 พ.ย. 2559, 10:43 น.
8-9, 14 พ.ย. 59 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 เข้าชม : 1 คน
24 พ.ย. 59 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับ บริบาล 1-2 และ อนุบาล 1
25 พ.ย. 2559, 10:07 น.
24 พ.ย. 59 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับ บริบาล 1-2 และ อนุบาล 1
 เข้าชม : 1 คน
21 พ.ย. 59 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าดูงาน
21 พ.ย. 2559, 09:40 น.
21 พ.ย. 59 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าดูงาน
 เข้าชม : 1 คน
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา
15 พ.ย. 2559, 09:56 น.
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
11 พ.ย. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ ระดับ ป.1-3
14 พ.ย. 2559, 10:41 น.
11 พ.ย. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ ระดับ ป.1-3
 เข้าชม : 1 คน
01 พ.ย. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
14 พ.ย. 2559, 10:40 น.
01 พ.ย. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 เข้าชม : 1 คน
01 พ.ย. 59 กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 พ.ย. 2559, 10:40 น.
01 พ.ย. 59 กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เข้าชม : 1 คน
23 ก.ย. 59 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
23 ก.ย. 2559, 12:17 น.
23 ก.ย. 59 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
22 ก.ย. 59 กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับอนุบาล 1 - 2
22 ก.ย. 2559, 10:32 น.
22 ก.ย. 59 กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับอนุบาล 1 - 2
 เข้าชม : 1 คน
21 ก.ย. 59 กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับบริบาล 1 - 2
21 ก.ย. 2559, 13:11 น.
21 ก.ย. 59 กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีสาธิต ระดับบริบาล 1 - 2
 เข้าชม : 1 คน
12 - 16 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมรณรงค์สาธิตฯรวมพลังสีขาวต้านภัยยาเสพติด
21 ก.ย. 2559, 13:04 น.
12 - 16 ก.ย. 59 ภาพกิจกรรมรณรงค์สาธิตฯรวมพลังสีขาวต้านภัยยาเสพติด
 เข้าชม : 1 คน
19 ก.ย. 59 กิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตฯ
20 ก.ย. 2559, 11:19 น.
19 ก.ย. 59 กิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตฯ
 เข้าชม : 1 คน
19 - 23 ก.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน
20 ก.ย. 2559, 11:17 น.
19 - 23 ก.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน
 เข้าชม : 1 คน
16 ก.ย. 59 กิจกรรมประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
20 ก.ย. 2559, 11:16 น.
16 ก.ย. 59 กิจกรรมประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
5 - 9 ก.ย. 59 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน ระดับอนุบาล 2
13 ก.ย. 2559, 10:01 น.
5 - 9 ก.ย. 59 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน ระดับอนุบาล 2
 เข้าชม : 1 คน
22 - 31 ส.ค. 59 กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์นักเรียนระดับปฐมวัย
5 ก.ย. 2559, 09:22 น.
22 - 31 ส.ค. 59 กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์นักเรียนระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน

  หน้า 10 / 16 |  [ Previous ] [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [15] [16] [ Next ]  (ทั้งหมด : 317 รายการ)

 
ห้องภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5590
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559  10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3658
  ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด  16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2230
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1847
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1715
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  13 ม.ค. 2560 ผู้เข้ามชม: 1636
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ม.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 1575
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากและสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1420
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1342
  แข่งศิลปหัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  28 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 1150
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 4 7 4 2