ภาพกิจกรรม

ค้นหา      


11 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศงานมอบสัมฤทธิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
11 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศงานมอบสัมฤทธิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 วันที่ลงข่าว 11 มี.ค 2562 
 เข้าชม : 1 คน
อ่านต่อ >

13 พ.ย. 60 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
13 พ.ย. 2560, 10:57 น.
13 พ.ย. 60 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน
13 พ.ย. 60 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับประถมศึกษา
13 พ.ย. 2560, 10:54 น.
13 พ.ย. 60 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ระดับประถมศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
10 พ.ย. 60 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2017
13 พ.ย. 2560, 10:52 น.
10 พ.ย. 60 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2017
 เข้าชม : 1 คน
9 พ.ย. 60 นักเรียนประถมศึกษาทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10 พ.ย. 2560, 10:49 น.
9 พ.ย. 60 นักเรียนประถมศึกษาทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 เข้าชม : 1 คน
3 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
3 พ.ย. 2560, 09:09 น.
3 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
 เข้าชม : 1 คน
30 ต.ค. 60 กิจกรรม Work Shop Stem ศึกษา คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ
30 ต.ค. 2560, 17:11 น.
30 ต.ค. 60 กิจกรรม Work Shop Stem ศึกษา คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ
 เข้าชม : 1 คน
30 ต.ค. 60 ประชุมคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เตรียมเปิดภาคเรียน
30 ต.ค. 2560, 17:06 น.
30 ต.ค. 60 ประชุมคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เตรียมเปิดภาคเรียน
 เข้าชม : 1 คน
20 ต.ค. 60 กิจกรรมแสดงความสามารถค่ายกลางปี
20 ต.ค. 2560, 15:07 น.
20 ต.ค. 60 กิจกรรมแสดงความสามารถค่ายกลางปี
 เข้าชม : 1 คน
19 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี Robot Gear Camp
20 ต.ค. 2560, 15:03 น.
19 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเสริมประสบการณ์ค่ายกลางปี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี Robot Gear Camp
 เข้าชม : 1 คน
6 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับประถมปลาย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
9 ต.ค. 2560, 11:38 น.
6 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับประถมปลาย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 เข้าชม : 1 คน
5 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับประถมต้น สวนสนุกฟันเปกก้า
9 ต.ค. 2560, 11:33 น.
5 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับประถมต้น สวนสนุกฟันเปกก้า
 เข้าชม : 1 คน
2-3 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้การชี้แนะแบบพี่เลี้ยงตามแนวคิด PLC เพื่อพัฒนาทักษะ 7C ของครู 4.0
4 ต.ค. 2560, 10:40 น.
2-3 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้การชี้แนะแบบพี่เลี้ยงตามแนวคิด PLC เพื่อพัฒนาทักษะ 7C ของครู 4.0
 เข้าชม : 1 คน
9 ก.ย. 60 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560
22 ก.ย. 2560, 16:37 น.
9 ก.ย. 60 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560
 เข้าชม : 1 คน
22 ก.ย. 60 บรรยากาศห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
22 ก.ย. 2560, 16:37 น.
22 ก.ย. 60 บรรยากาศห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน
22 ก.ย. 60 บรรยากาศห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
22 ก.ย. 2560, 13:36 น.
22 ก.ย. 60 บรรยากาศห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
7 ก.ย. 60 กิจกรรมตลาดนัดคนเก่ง ครั้งที่ 2
7 ก.ย. 2560, 17:18 น.
7 ก.ย. 60 กิจกรรมตลาดนัดคนเก่ง ครั้งที่ 2
 เข้าชม : 1 คน
6 ก.ย. 60 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
6 ก.ย. 2560, 10:24 น.
6 ก.ย. 60 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับประถมศึกษา
 เข้าชม : 1 คน
5 ก.ย. 60 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับปฐมวัย
5 ก.ย. 2560, 10:26 น.
5 ก.ย. 60 กิจกรรมเด็กดีศรีสาธิต ระดับปฐมวัย
 เข้าชม : 1 คน
30 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี
30 ส.ค. 2560, 18:09 น.
30 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี
 เข้าชม : 1 คน
15 - 18 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษางาน โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก
28 ส.ค. 2560, 13:16 น.
15 - 18 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษางาน โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก
 เข้าชม : 1 คน

  หน้า 6 / 16 |  [ Previous ] [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] ... [11] [16] [ Next ]  (ทั้งหมด : 309 รายการ)

 
ห้องภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5412
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559  10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3517
  ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด  16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2094
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1806
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1618
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ม.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 1527
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  13 ม.ค. 2560 ผู้เข้ามชม: 1429
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1316
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากและสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1294
  แข่งศิลปหัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  28 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 1133
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 3 3 6 3