การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559
ลงข่าวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558,10:36 น.  อ่านทั้งหมด 3438 ครั้ง
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559
 
ระดับบริบาล 1
  • อายุ 2 - 3 ปี นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
  • รับจำนวน 60 คน (รวมบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
ระดับบริบาล 2
  • อายุ 3 - 4 ปี นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
  • รับจำนวน 30 คน (รวมบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
การจำหน่ายใบสมัคร
  • จำหน่ายที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เว้นวันหยุดราชการ)
  • ราคาชุดละ 50 บาท
  • จำหน่ายตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม - วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 14.30 น.
ติดต่อสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 


 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 10 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 302
กิจกรรมเปิดธนาคารขยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 27
การเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 2 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 21
ประกาศผลการการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเป็นครูโรงเรียนสาธิตฯ 17 ส.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 277
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1272
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5297
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559 10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3438
 ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด 16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2053
 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1772
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1564
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 2 4 3 7