ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงข่าวเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560,11:00 น.  อ่านทั้งหมด 1815 ครั้ง
 ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเรียน
 
1.1  ระดับบริบาล 1
    1.1.1  อายุ 2-3 ปี นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560
    1.1.2  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 
1.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    1.2.1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อายุ 6-7 ปี
    1.2.2  ห้องเรียนพิเศษภาษาไทยเข้ม อายุ 6-7 ปี
    1.2.3  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 
2. จำนวนที่รับ
 
2.1  ระดับบริบาล 1 จำนวนที่รับ 60 คน (ไม่รวมบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
2.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    2.2.1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวนที่รับ 10 คน
    2.2.2  ห้องเรียนพิเศษภาษาไทยเข้ม จำนวนที่รับ 10 คน (รวมบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
 
3.  การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-16.30 น.
 
4.  การสมัครเข้าเรียน
 
4.1  ระดับบริบาล 1
    4.1.1  รับสมัครและสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 5 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    4.1.2  ผู้ปกครองเป็นผู้สมัครให้โดยต้องนำเด็กมาด้วย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัคร
 
4.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
    4.2.1  รับสมัครและสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 5 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 4.3  หลักฐานการสมัครต้องเป็นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาที่ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
    4.3.1  สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา
    4.3.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
    4.3.3  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
    4.3.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
5.  ค่าใช้จ่าย
 
5.1  จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ชุดละ 50 บาท
5.2  ค่าสมัคร คนละ 100 บาท
 
6.  วิธีการคัดเลือก
 
6.1  ระดับบริบาล 1 คัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก
6.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบ
 
7.  กำหนดการจับสลากและทดสอบ
 
7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากแบะทดสอบ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
7.2  จับสลากและทดสอบ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
 
7.2.1  ระดับบริบาล 1 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    -  ลงทะเบียนระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. เท่านั้น
    -  จับสลาก เวลา 10.00-11.30 น. 
 
7.2.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    -  ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. เท่านั้น
    -  ทดสอบ เวลา 09.00-10.00 น.
 
*** นำใบเสร็จรรับเงินค่าสมัครมาเป็นหลักฐานด้วย ***
 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*** การตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด ***
 
9.  กำหนดวันมอบตัวนักเรียน
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา 09.00-14.30 น.
 
 

อ่านประกาศฉบับจริงได้ที่: https://goo.gl/RkMWE4 (คัดลอกลิงค์นี้ไปวางบนบราวเซอร์ของท่าน)

 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 898
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนระดับบริบาล ประจำปีการศึกษา 2562 14 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 922
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 4 ก.พ. 2562 ผู้เข้ามชม: 238
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน Satit Summer Camp 2019 31 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 275
แบบประเมินออนไลน์ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน” 25 ม.ค. 2562 ผู้เข้ามชม: 230
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 NAVIGATION BAR
 
 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5856
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559 10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3784
 ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด 16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2348
 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1902
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1830
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 6 4 4 4