ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  3 มกราคม 2563  329 Views
ขอแสดงความยินดีกับ
 
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ลำดับที่ 8
ของประเทศ
 
ในการเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.