ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญิศา ศรีแก้ว HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  3 มกราคม 2563  432 Views
ขอแสดงความยินดีกับ
 
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ลำดับที่ 8
ของประเทศ
 
ในการเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 2 7 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.