ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  3 สิงหาคม 2563  74 Views

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอยินดีต้อนรับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
30 สิงหาคม 2563 มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคชุดนักเรียน เสื้อผ้า ของเล่น สิ่งของอื่นๆ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 5 7 1 4
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.