การบริการจราจรเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัย HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  17 สิงหาคม 2563  23 Views
โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดบริการ รปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรรับส่งนักเรียนบริเวณฝั่งอาคารปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองที่เข้ามาส่งนักเรียนในบริเวรดังกล่าวในช่วงเช้า และช่วงเวลาเลิกเรียน โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ ยังคงดำเนินมาตรการคัดกรอง รักษาระยะห่างสำหรับผู้เข้ามาติดต่ออย่างเคร่งครัด
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 8
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.