การบริการจราจรเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัย HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  17 สิงหาคม 2563  66 Views
โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดบริการ รปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรรับส่งนักเรียนบริเวณฝั่งอาคารปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองที่เข้ามาส่งนักเรียนในบริเวรดังกล่าวในช่วงเช้า และช่วงเวลาเลิกเรียน โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ ยังคงดำเนินมาตรการคัดกรอง รักษาระยะห่างสำหรับผู้เข้ามาติดต่ออย่างเคร่งครัด
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 2 7 7
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.