ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่ HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  5 กันยายน 2563  85 Views
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563
        รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี ผอ.โรงเรียนฯ และ อ.สมบุญ พุทธบุตร รองผอ.ฯ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่  ดังนี้
.
1.อาคารระดับปฐมวัย
        -  ปรับปรุงเพิ่มราวบันได ชั้น3 ให้สูงขึ้น
        -  การรื้อถอนรั้วสวนหย่อมออกเนื่องจากมีสนิม ก่อเกิดอันตราย และทำรั้วใหม่ 
        -  ปรับปรุงเดินทางอิฐตัวหนอนบริเวณข้างสนามหญ้าเทียม
2. อาคาร 28 (ประถมฯ)
        -ซ่อมหลังคา ชั้นดาดฟ้า
3. อาคาร 33 (ตึกประถมฯ)
        - ตรวจสอบกันซึมบริเวณชั้นดาดฟ้า
        - ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชั้นดาดฟ้า
        - ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ ชั้นดาดฟ้า
4. บริเวณสนามเด็กเล่น 
        -  ซ่อมโกลฟุตบอล
        -  แนวรั้วสนามฟุตบอล(บริเวณข้างกำแพงกรมทางหลวงฯ)
        -  ซ่อมหลังคาสนามทราย
        -  ซ่อมตาข่ายฐานลูกเสือและเครื่องเล่นอื่นๆ
5. ตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 และบริเวณพื้นที่โดยรอบภายในโรงเรียนสาธิตฯ  และประเมินสภาพการใช้งานและชำรุด เสียหาย  เพื่อนำมาปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติและปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
        ในการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม สนามทราย และพื้นที่ต่างๆ  ครั้งนี้  
โรงเรียนสาธิตฯได้รับความอนุเคราะห์การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก “ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ”   ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบพระคุณมายังคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ 
เป็นอย่างสูงและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมลำดับต่อไปโดยเร็วที่สุด
.
ดูภาพทั้งหมด : Click Here
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 7
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.