ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่ HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  5 กันยายน 2563  98 Views
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563
        รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี ผอ.โรงเรียนฯ และ อ.สมบุญ พุทธบุตร รองผอ.ฯ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่  ดังนี้
.
1.อาคารระดับปฐมวัย
        -  ปรับปรุงเพิ่มราวบันได ชั้น3 ให้สูงขึ้น
        -  การรื้อถอนรั้วสวนหย่อมออกเนื่องจากมีสนิม ก่อเกิดอันตราย และทำรั้วใหม่ 
        -  ปรับปรุงเดินทางอิฐตัวหนอนบริเวณข้างสนามหญ้าเทียม
2. อาคาร 28 (ประถมฯ)
        -ซ่อมหลังคา ชั้นดาดฟ้า
3. อาคาร 33 (ตึกประถมฯ)
        - ตรวจสอบกันซึมบริเวณชั้นดาดฟ้า
        - ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณชั้นดาดฟ้า
        - ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ ชั้นดาดฟ้า
4. บริเวณสนามเด็กเล่น 
        -  ซ่อมโกลฟุตบอล
        -  แนวรั้วสนามฟุตบอล(บริเวณข้างกำแพงกรมทางหลวงฯ)
        -  ซ่อมหลังคาสนามทราย
        -  ซ่อมตาข่ายฐานลูกเสือและเครื่องเล่นอื่นๆ
5. ตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 และบริเวณพื้นที่โดยรอบภายในโรงเรียนสาธิตฯ  และประเมินสภาพการใช้งานและชำรุด เสียหาย  เพื่อนำมาปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพใช้งานได้ปกติและปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
        ในการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม สนามทราย และพื้นที่ต่างๆ  ครั้งนี้  
โรงเรียนสาธิตฯได้รับความอนุเคราะห์การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก “ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ”   ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบพระคุณมายังคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ 
เป็นอย่างสูงและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมลำดับต่อไปโดยเร็วที่สุด
.
ดูภาพทั้งหมด : Click Here
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 9 0 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.