ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers) HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  3 ตุลาคม 2563  51 Views
The Demonstration School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
We are looking for adaptable, passionate and Native English Speaking teachers for a
Kindergarten and primary school in Nakhon Ratchasima city. Teaching start is September 2020. Candidates must be passionate about education, highly motivated and have a flair of working with children. Experience is not required. Training, lesson plans, general and cultural adaptation support, work visa and work permit are provided. Salary is 30,000 – 35,000 Baht per month. Salary up every years.
 
Want teachers with nationality in Europe, Australia, North America, New Zealand, Filipino
 
Position description:
• Full-time English teacher.
• Start: September  2020
• Salary is 30,000 – 35,000  Baht per month 
• A maximum of 18 teaching periods per week (each period is around 50 minutes).
• Working days: Monday to Friday.
• Work visa provided.
• Work permit provided.
 
Can send resume to email: janyasree_3@hotmail.com
Tel.044341367
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.