อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  5 พฤศจิกายน 2563  50 Views
SATIT NRRU NEWS
.
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์
มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิต
.

.
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00 น. โดยประมาณ
ท่านอธิการบดี ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
และท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
ได้ลงมาสำรวจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและอาคารสถานที่ต่างๆ
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
www.satit.nrru.ac.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ด่วนรับสมัครครูต่างชาติ (Urgent Recruiting foreign teachers)
ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบริเวณอาคารสถานที่
มอบสิงของบริจาค โครงการ ความรักคือ... การให้ สาธิตร่วมใจแบ่งปัน"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 1 8 4
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.