ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  25 ธันวาคม 2563  46 Views
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)


 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ วันเสาร์ที่ 20 กพ. 2564
ประกาศรับสมัคร ครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิ์เข้าเรียนรอบ Open house
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 6 9 0 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.