ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตฯ 2564 HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  23 มกราคม 2564  146 Views

 
 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน..สาธิตฯ 2564
SATIT NRRU OPEN HOUSE 2021
 
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
ประกาศทั้งหมด : http://bit.ly/3sQDxrF
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Tel : 0 4434 1367
Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 5 1 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.